Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Genrekatalog
BGlogo

'Genrer' dækker over teksttyper, skrivehandlinger samt opgavetyper. På siderne her kan du finde oversigter, forklaringer og råd mht. de genrer, der bruges i undervisningen i gymnasiet. Der er fokus på de skriftlige genrer, men for flere kan man også bruge vejledningerne til mundtlige og analytiske veje. De enkelte genrer kan findes enten ved at gå via det pågældende fag eller direkte i listen over 'Alle genrer'. Desuden er der direkte link til de store skriftlige opgaver - Danskopgaven, Historieopgaven, SRO, SRP.

Fag


Større Skriftlige Opgaver:
Dansk-opgave,

Historie-opgave, SRO, SRPAlle Genrer
Abstract (Videnskabelig Artikel, Naturvidenskab)
Account (Paper, Engelsk)
Afrunding (Dansk)
Analyse (Dansk)
Argumentation (Samfundsfag)
Beregning (Samfundsfag)
Characterization (Paper, Engelsk)
Comments (Paper, Engelsk)
Comparison (Paper, Engelsk)
Data og Databehandling (Udførelse, Naturvidenskab)
Danskopgaven
Discussion (Paper, Engelsk)
Diskussion (Rapport, Naturvidenskab)
Diskussion (Samfundsfag)
Eksperiment og Øvelsesvejledning (Naturvidenskab)
Essay (Dansk)
Essay om Sagprosatekst (Engelsk)
Faktatekst (Naturvidenskab)
Fejlkilder og Usikkerheder (Rapport, Naturvidenskab)
Figur (Naturvidenskab)
Formål (Rapport, Naturvidenskab)
Forside (Rapport, Naturvidenskab)
Forsøg, Eksperiment og Laboratorieøvelse (Naturvidenskab)
Fortolkning (Dansk)
Fremgangsmåde (Udførelse, Rapport, Naturvidenskab)
Generel Hypotese (Naturvidenskab)
Historieopgaven
Hoveddel (Essay om Sagprosatekst, Engelsk)
Hoveddel (Litterært Essay, Engelsk)
Hypotese (Naturvidenskab)
Hypotese (Samfundsfag)
Indledning (Til forskellige Genrer, Dansk)
Indledning (Essay om Sagprosatekst, Engelsk)
Indledning (Litterært Essay, Engelsk)
Journal (Naturvidenskab)
Karakteristik (Dansk)
Konklusion (Essay om Sagprosatekst, Engelsk)
Konklusion (Litterært Essay, Engelsk)
Konkret Hypotese (Naturvidenskab)
Kronik (Dansk)
Laboratorieøvelse, Forsøg og Eksperiment (Naturvidenskab)
Litterær Artikel (Dansk)
Litterært Essay (Engelsk)
Lærebogstekst (Naturvidenskab)
Matematik-opgave
Matematik-øvelse
Materialeliste og Opstilling (Udførelse, Rapport, Naturvidenskab)
Model (Naturvidenskab)
Model (Samfundsfag)
Notat (Samfundsfag)
Opgave (Matematik)
Opstilling (Udførelse, Rapport, Naturvidenskab)
Opsummering (Rapport, Naturvidenskab)
Oversættelse (Engelsk)
Paper (Engelsk)
Perspektivering (Dansk)
Perspektivering (Rapport, Naturvidenskab)
Populærvidenskabelig Artikel (Naturvidenskab)
Problemformulering til eksamen (Historie)
Problemløsning (Matematik)
Projektrapport (SRO, SRP)
Projektrapport og Spørgeord (Samfundsfag)
Præsentation (Dansk)
Rapport (Naturvidenskab)
Redegørelse (Dansk)
Resultater (Rapport, Naturvidenskab)
Risikovurdering (Udførelse, Rapport, Naturvidenskab)
Rubrik (Dansk)
Sammenligning (Samfundsfag)
SRO og SRP
Spørgeord og Projektrapport (Samfundsfag)
Summary (Engelsk)
Summary (Paper, Engelsk)
Synopsis (AT)
Synopsis (Historie)
Synopsis (Samfundsfag)
Teori (Rapport, Naturvidenskab)
Udførelse (Rapport, Naturvidenskab)
Undersøgelse (Dansk)
Undersøgelse (Naturvidenskab)
Undersøgelse (Samfundsfag)
Usikkerheder (Naturvidenskab)
Videnskabelig Artikel (Naturvidenskab)
Øvelse (Matematik)
Øvelsesvejledning og Eksperiment (Naturvidenskab)

Tilbage til toppen af siden


Bjerringbro Gymnasium ½