Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasiet
Afrunding
Dansk
For både den litterære artikel og kronikken er det vigtigt at afrunde sin tekst, så man får samlet de forskellige tråde og vinkler man har arbejde med i sin besvarelse. Man skal i sin afrunding prøve at ramme en balance i mellem på den ene side faktisk at nå frem til noget gennem sit arbejde med tekstforlaget og på den anden side undgå at nå frem til et facit eller en konklusion, som er urokkelig og unuanceret. Derudover er det meget vigtigt at afrundingen hænger sammen med indledningen, så hvis man stiller spørgsmål eller kommer med en påstand i indledningen, så besvarer afrundingen spørgsmålene eller underbygger og samler trådene i forhold til påstanden. Det vigtige er, at du efterlader læseren med at indtryk af, at din besvarelse er afsluttet.

Essayet skal ligesom de andre genre også afrundes, og det er meget vigtigt, at indledning og afrunding helt tydeligt hænger sammen. Derudover er det vigtigt at afrundingen i essayet er mere åben end i de andre genre. Man kan derfor vælge at stille et spørgsmål som peger videre frem eller åbne op i forhold til en af de vinkler man måske har valgt fra i starten af disponeringsfasen. Det er dog vigtigt, at det er tydeligt, at der er fremdrift i essyaet, så man kan se, at arbejdet med refleksioner, overvejelser og afsøgning af emnet på både abstrakt og konkret niveau har gjort en klogere. Så spørgsmålene man beskæftiger sig med i afrundingen må gerne vise, at man er kommet videre fra dem, man stillede i indledningen og gennem opgaven. Det skal således være klart for læseren at besvarelsen er slut.

- læs om ligheder og forskelle her

Eksempler:Gode råd:


Undgå at afrunde med et ordsprog eller en kliche. De tekster, man præsenteres for til skriftlig eksamen i dansk, kan ikke koges ned til en enkelt sætning, de er mere komplekse end som så. Undgå derfor ligeledes formuleringer som egentlig ikke har noget indhold - eksempelvis følgende:
- 'det vil man nok aldrig nå til enighed om...' og '... så det må fremtiden vise.' og 'Om man kan lide at bo i en storby eller ej, afhænger af, hvem man er...'Tilbage til toppen af siden Tilbage til Dansk Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium