Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasiet
Analyse
Dansk
Analysen bør indledes med et kort resume af teksten, en kort præsentation af tekstens hvad, hvor, hvem og hvornår eller en gennemgang af tekstens komposition. Dette sætter rammerne for analysen.

I selve analysen skal du udvælge centrale citater, som du udlægger for din læser. Du skal naturligvis benytte de danskfaglige begreber, vi arbejder med i den daglige undervisning.

Citater skal altid gengives korrekt for genren. Det er en kompetence i sig selv at kunne udvælge og afgrænse et citat og bruge det funktionelt i sin analyse.

Det gode citat består af 3 led:
- En påstand om noget centralt i teksten
- Selve citatet
- En fortolkning af citatet

Citater markeres altid således: "Der var engang..." (side x, linje y). 

Analysen består altså af delelementer eller mellemregninger, der tilsammen tegner et billede, som peger mod i en bestemt tematisk retning.

Fortolkningen bygger på analysens mellemregninger og delelementer. Det er derfor vigtigt, at den afsluttende fortolkning ligger i direkte forlængelse af den analyse, der er lavet, og at den samler trådene fra analysens enkeltdele. Man skal ikke føle sig forpligtet til at komme med én overordnet pointe, der kan samle alle trådene fra analysen i en enkelt sætning, men fortolkningen skal give et samlet bud på tekstens hensigt.

Hensigt er, hvad teksten siger om det/de tema(er), den behandler.

- læs om ligheder og forskelle her

Eksempler:

Citat:

H. C. Andersen har i sine eventyr ofte et meget levende og talesprogsorienteret sprog: "I de hede Lande, der kan rigtig nok Solen brænde" (s. 3, l. 5). Især ordene "rigtig nok" gør, at man næsten kan se en fortæller for sig, der er begyndt på sin fortæller.

Eller:

Når Tom Kristensen taler om at "slynge sin indre verden [...] ud i rummet (s. 1, l. 3), så er det netop, hvad han har gjort i de tre foregående strofer. Og med ordet "slynge" understreger forfatteren, at stroferne indeholder noget voldsomt.Gode råd:


- Husk altid at spørge med 'hvorfor', når du vælger at inddrage noget bestemt i analysen og fortolkningen
- Det er aldrig en god ide at anvende en analysemodel fra start til slut, da det er en del af opgaven at kunne udvælge de mest relevante værktøjer til at analysere den givne tekst med

Tilbage til toppen af siden Tilbage til Dansk Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium