Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasiet
Litterær Artikel
Dansk
I den litterære artikel er teksten i centrum. Det betyder, at du i denne genre analyserer, fortolker og perspektiverer og der vil i opgaveformuleringen ofte være angivet et eller flere fokuspunkter for analysen. Det kan eksempelvis være novellens komposition, digtets billedsprog eller lignende. Analysen og fortolkningen skal derfor beskæftige sig med fokuspunktet, men som det ses i eksemplet herunder, så må den også indeholde andre analyseredskaber, som er relevante netop i forhold til den tekst, du er blevet bedt om at analysere.

Når der i opgaveformuleringen indgår mere end en tekst, så skal du enten foretage en sammenlignende analyse og fortolkning, eller også skal den ene tekst analyseres og fortolkes, mens den anden inddrages i en perspektivering.

Afsnit IndholdOmfang
IndledningSkriv dig ind på emnet og præsentér teksten, så både du og læseren kommer i gang - i samme retning.
Præsentation af teksten.
1/4 - 1/2
side
AnalyseDanskfaglig analyse. Analysen udfolder både indledningens vinkling og det fokus for analysen, som opgaveformuleringen lægger op til. Husk dokumentation i form af tekstnedslag og analyse.1½ - 2½ side
FortolkningSamlet bud på forståelsen af teksten i forlængelse af analysens enkeltdele. Husk at være opmærksom på opgaveformuleringens analytiske fokus.1/2 - 3/4 side
PerspektiveringPerspektivering i forlængelse af opgaveformuleringens fokus. ½ - 1 side
AfrundingAfrunding af artiklen, gerne med kobling tilbage til indledningen. Afrunding kan eventuelt indgå som en del af perspektiveringen.ca. 1/4 side


- læs om ligheder og forskelle her

Eksempel:

Skriv en litterær artikel om xxx.

Artiklen skal indeholde en analyse og fortolkning af xxx (tekst 1), hvor du blandt andet fokusere på xx

Giv en perspektivering til xx


Gode råd:


- Tjek, at du har besvaret opgaveformuleringen. Der må ikke være tvivl om, at du har gjort det, du er blevet bedt om
- Tjek, at du ikke bruger metasprog i denne genre. Det betyder, at du ikke må skrive "jeg vil gerne analysere..."
- Tjek, at du har inddraget det fokuspunkt, du får besked på i opgaveformuleringen
- Tjek, at du perspektiverer i overensstemmelse med opgaveformuleringen, og at din perspektivering kaster nyt lys på den tekst, som du har analyseret og fortolketTilbage til toppen af siden Tilbage til Dansk Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium