Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasiet
Redegørelse
Dansk
I redegørelsen for synspunkterne skal man kort og neutralt fremstille de mest centrale holdninger, der kommer til udtryk i teksten. Det er dermed skribentens holdninger og de problemstillinger vedkommende beskæftiger sig med, som man skal kunne redegøre for kort og præcist. Dette kræver, at man har læst teksten grundigt, og at man har identificeret en eller flere hovedproblemstillinger, som oftest ikke vil stå ordret i teksten. Man er derfor også i kronikken nødt til at læse mellem linjerne og tydeligt vise, at man kan gennemskue, hvad det er skribenten egentlig problematiserer og fremfører synspunkter om. Det er en øvelse i at vise, at man med sine egne ord kan formulere kort, præcist og hierarkisk, hvad man har læst. Det er derfor ikke relevant med mange citater i en redegørelse.

Det er vigtigt at bygge redegørelsen hierarkisk op med det vigtigste synspunkt først. Det er derfor ikke nødvendigvis det første tydelige synspunkt i teksten, der skal stå først i redegørelsen. Der er sjældent mere end 3-5 vigtige synspunkter i teksterne. Det er meget vigtigt, at man arbejder med en selvstændig struktur på redegørelsen, så man undgår at referere, resumere eller genfortælle. Undgår formuleringer som 'I det første afsnit...' for så følger redegørelsen allerede tekstens form. Brug i stedet formuleringer som 'Et andet synspunkt, som [personen] fremfører...' Eller '[personen] mener overordnet, at problemet er...'


- læs om ligheder og forskelle her

Eksempler:


Gode råd:


Hold redegørelsen på maksimum 10 linjer og sørg for at den primært består af egne formuleringer
.
Tilbage til toppen af siden Tilbage til Dansk Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium