Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasiet
Undersøgelse
Dansk

Undersøgelsen er essayets hovedafsnit og her skal man afsøge, overveje og reflektere over et emne ved at veksle mellem konkrete billedskabende eksempler og mere abstrakte  fagligt orienteret refleksioner. Det kan derfor være godt, at arbejde med at mindmap eller en liste over de vinkler, der kan lægges på emnet. Her er det meget vigtigt at huske, at vinklerne SKAL indeholde faglig viden i en eller anden grad. Når man har åbnet emnet, med forskellige vinkler og sørget for at der er en grad af faglighed tilstede, så prioriterer og disponerer man vinklerne i forhold til hinanden. Det er afgørende for kvaliteten af essayet, at det ikke bliver en vilkårlig tankestrøm, men en velordnet og tilrettelagt besvarelse, som hele tiden holder fokus på opgaveformuleringen, så den bliver besvaret. Man kan bruge følgende spørgsmål til at strukturere sin undersøgelse af emnet ud fra:

- Hvilke vinkler er de bedste? Vælg 3-5 gode vinkler ud, for det er vigtigere at komme i dybden med dem, man har valgt end at vælge mange og behandle dem overfladisk

- Hvilken rækkefølge skal de komme i, så man kan danne en rød tråd med progression og sammenhæng i essayet?

- Hvor skal teksten fra opgaven inddrages og præsenteres?

- Hvor kan jeg lave både abstrakte og konkrete afsnit?

Når disposiitonen er skrevet, så kan man udfolde og skrive afsnittene i sammenhængende tekst. Det er vigtigt, at bruge noget tid på strukturen i essayet, da man i høj grad har frie tøjler her - og det kræver, at man også er i stand til at tage det ansvar på sig. 

 læs om ligheder og forskelle her

Eksempler:

Konkrete billedskabende elementer:

Overgang til abstrakte refleksioner:

Abstrakte refleksioner:

Gode råd:


Hav gerne en personlig sprogtone, men undgå at blive privat - og talesprog er ikke personligt!

Det er ofte refleksionerne på det mere abstrakte niveau, der savner dybde, så man skal sørge for at få noget faglighed i spil, når man reflekterer.
Tilbage til toppen af siden Tilbage til Dansk Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium