Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasietØvelser
Matematik


En øvelse træner ofte en bestemt matematisk færdighed eller metode. En øvelse er ofte formuleret i matematisk sprog - den handler altså ikke om noget fra den virkelige verden. Man kan sige, at man regner øvelser for at træne den midterste del af besvarelsen af en opgave i matematik. Da der ikke skal oversættes fra almindeligt sprog til matematik, og da resultatet ikke skal fortolkes i forhold til noget virkeligt, er der generelt ikke så store krav til tekst i øvelser, men man skal dog stadig forklare, hvad man gør.

Eksempler:

- Eksempler på de simpleste typer af øvelser kan være regnestykker, reduktioner eller løsning af ligninger. Disse eksempler er udført uden brug af CAS-værktøj.

- Her er et par længere eksempler, hvor besvarelsen bør indeholde lidt mere tekst. Her er anvendt CAS-værktøj.


Gode råd:


 - En øvelse er, som navnet antyder, til for at øve eller træne en bestemt matematisk færdighed eller anvendelse af en bestemt metode eller sætning. Det er en god idé at være bevidst om, hvad det præcis er meningen, man skal træne ved at lave øvelsen.

 - Ofte knytter øvelsen sig til et bestemt afsnit i matematikbogen - der kan findes hjælp til besvarelsen ved at læse og forstå løsninger på lignende problemstillinger i eksempler i dette afsnit.

 - Der kan være stor forskel på, hvor lidt man kan nøjes med at skrive ned, for at finde svaret på en øvelse, og på, hvor meget det er nødvendigt at skrive for at have en fyldestgørende besvarelse af øvelsen.

 - Hvis øvelsen er stillet udelukkende for at træne metoden eller redskabet, kan man nøjes med at skrive det ned, der er allermest nødvendigt for at finde frem til svaret. Vær dog opmærksom på, at sådanne skriblerier (eller kladder) kan være svære at finde en rød tråd i, hvis forfatteren vender tilbage til dem efter blot kort tid væk. Derfor: hvis der bliver samlet op på øvelsen (lige om lidt på klassen, lektie til i morgen osv.), så sørg for at have tilstrækkelig med tekst til at man kan følge tankegang og metode. Det er ærgeligt at sidde med det rigtige svar, men ikke rigtigt kunne huske, hvordan man fik det.

 - Hvis øvelsen skal besvares i forbindelse med et skriftligt produkt (f.eks en almindelig matematikaflevering), bør man antage, at læseren ikke nødvendigvis på forhånd ved, hvad øvelsen går ud på, eller hvordan den løses. Dette skal derfor forklares grundigt, som en del af besvarelsen. Man behøver ikke skrive teksten i øvelsen ordret af, men der skal være en fyldestgørende præsentation af oplysninger samt en beskrivelse af, hvad man skal. Man kan med fordel bruge denne præsentation til at navngive nogle variable (højden h, populationen N eller lignende), hvis de ikke allerede er navngivet i teksten i øvelsen. Præsentationen kan ligeledes bruges til at definere variable, funktioner osv. i et CAS-værktøj.

Tilbage til toppen af siden Tilbage til Matematik Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)

Bjerringbro Gymnasium