Bjerringbro Gymnasium - oversigt og vejledning om genrer brugt i undervisningen i gymnasietOpgaver
Matematik


En opgave har ofte en større kompleksitet end øvelserne.
Opgaver kan handle om problemstillinger fra den virkelige verden, der kan løses med et matematisk værktøj. Hvis dette er tilfældet, bør besvarelsen af opgaven altid indeholde en indledning, en opstilling og bearbejdning af en matematisk model samt en fortolkning, der knytter resultatet til den oprindelige problemstilling.

Indledning:
Opgaven præsenteres kort men fyldestgørende. Man må ikke antage, at læseren har adgang til opgaveteksten, så alt relevant skal gengives i denne del af besvarelsen. Man kan passende bruge indledningen til at navngive og definere variable, funktioner der omtales i opgaveteksten. Se eksempler nedenfor.

Matematisk model:
Problemet oversættes til matematik og bearbejdes matematisk. I denne del af besvarelsen kan det være svært for læseren at se, hvad opgaven virkelig handler om, hvis det ikke var for indledningen. Man trækker på generel matematisk viden om f.eks retvinklede trekanter, og her er det ikke så relevant, at man faktisk er ved at regne på en stige, der står op af en mur. I denne del af besvarelsen regner man ofte uden enheder, selvom de variable, man anvender godt kan repræsentere afstande, hastigheder eller andet, der typisk kræver en enhed.

Fortolkning:
Her oversætter man resultatet af sin bearbejdning af den matematiske model til et svar på den oprindelige problemstilling. Enheder tilføjes, nogle af løsningerne frakastes eventuelt (med begrundelse) og svaret gives i et sprog, der svarer til det, opgaven blev stillet i - en såkaldt konkluderende tekst. Denne markeres ofte med gul.

Bemærk:
Hvis en opgave består af flere underopgaver eller delspørgsmål, kan det være hensigtsmæssigt at lave ovenstående tredeling inden for hvert delspørgsmål. Se eksemplerne.

Eksempler:

I disse eksempler er opdelingen i indledning, matematisk model og fortolkning understreget ved brug af tre forskellige farver til teksten. Det kan være en god formidlingstræning at bruge farver på den måde, men det er generelt ikke ønskværdigt i en matematikbesvarelse. De gange hvor fortolkningen ikke indeholder andet end den konkluderende tekst, bliver der kun markeret med den sædvanlige gule.

- Et par eksempler fra 1.g: Variabelsammenhænge og lineære funktioner.


Bedømmelseskriterier til eksamen
:
Til den skriftlige eksamen i matematik vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegangfremgår klar af besvarelsen. Dette vurderes blandt andet ud fra kravene beskrevet i følgende kategorier:

Tekst
Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på.
Notation og layout
Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden.
Redegørelse og dokumentation
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder.
Figurer
I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer. 
Konklusion
Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation.


Gode råd:


 - Ofte knytter opgaven sig til en bestemt matematisk disciplin og dermed et bestemt kapitel i matematikbogen - her kan findes hjælp til besvarelsen ved at læse og forstå eksempler på lignende problemer.

 - Tjek altid efter, om alle spørgsmål er blevet besvaret, og om svaret er givet i samme sprog, som opgaven blev stillet.

 - Hvis du har defineret variable og funktioner i Wordmat, så husk at slette disse efter hver opgave (ikke nødvendigvis efter hvert delspørgsmål).

Tilbage til toppen af siden Tilbage til Matematik Tilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)

Bjerringbro Gymnasium