Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Figurer
Naturvidenskab
BGlogo

De forskellige skriftlige genrer i naturvidenskab består først og fremmest af tekst, men ofte indgår der i den enkelte genre og tekst et element der ikke alene er tekst. Dette kaldes en 'Figur'.

Figurer kan have forskellige opgaver - de kan skabe overblik af noget der er vanskeligt at forstå ud fra bare tekst. I mange tilfælde kan de også være den bedste vej til at udstille en sammenhæng, der ellers er svær at få øje på. Nogle eksperimenter har data som Figurer og ofte er databehandlingen en Figur i genrer som Journal, Rapport og Undersøgelses-Rapport. Forskellige typer af Figurer kan bruges til forskellige formål:

Tabel: Præsenterer Data og Resultater på en overskuelig måde. Kan også indeholde angivelse af Hypotese/Tabelværdier eller vise et Eksperiments design.

Søjlediagram, Pindediagram: Kan sammenligne Resultater for en række grupper. Evt. med inddragelse af den forventede Hypotese/Tabelværdi.

Graf: Kan vise Data og Resultater overskueligt (evt. inkl. Hypotese/Tabelværdi) - og giver en mulighed for at se en sammenhæng mellem værdierne. Fx om punkter ligger på en ret linje, og der dermed kan aflæses en hældning e.l., der kan være blandt de Resultater, det er formålet at finde.

Formel: Kan være en indskudt Figur i Teori eller Fremgangsmåde-delen af Udførelse. Det kan også dreje sig om en reaktions-ligning i Teori-delen

Billede, Tegning/Skitse: Kan være et Eksperiments data, som så skal oversættes i en forklarende databehandling. Ellers kan det være et overblik der støtter en indviklet del af forklaring af en teori.

Illustration: har kun til formål at udsmykke teksten. Alle Figurer kan sagtens være pæne, mens de bliver anvendt til noget i tekster (Overblik,...), men i naturvidenskabelige tekster er det en dyd at være kortfattet, og det er derfor et krav IKKE at inddrage elementer, der kun er til pynt. Eneste undtagelse er Forsiden på afleveringer af Rapporter, Undersøgelses-Rapporter o.l. - her er Illustrationer velkomne men aldrig et krav og aldrig noget, der trækker hverken op eller ned i bedømmelsen.

Figurer er ofte placerede indskudte i teksten, der hvor de bruges. Det gør det nemt for læseren at følge med. Undertiden er Figurer dog så store, at det er et forstyrrende element, at de afbryder teksten - og/eller de faktisk ikke kan være i teksten. Så er det en løsning at placere Figuren i et Bilag. Bilag er ark, der er vedlagt efter den egentlige genretekst - de er oftest nummererede (Evt. med A, B, C,...), og der kan være flere Figurer på ét Bilag. I genren Videnskabelig Artikel placerer tidskriftets redaktør Figurer, som bedst passer ind i det konkrete blads opsætning.

Da det er enhver teksts opgave at holde sin læser i hånden med at bevare overblik og følge forklaringerne, er det et krav, at der kan henvises entydigt til en Figur, selv om den kan være placeret i et bilag, eller placeringen afgøres senere af en redaktør e.l. Derfor SKAL alle figurer i alle genrer ALITD forsynes med et entydigt Figur-nummer. Når en Figur inddrages i en tekst, peges der på den vha. Figurnummeret ("På Figur 3 kan man se...")  - ALDRIG som "Se nedenfor" eller blot med et kolon.

Alle Figurer skal som udgangspunkt være selvforklarende - derfor skal en Figur altid også udstyres med en Figur-tekst, der forklarer, hvad Figuren viser - og om hvad. Det må aldrig være overladt til læseren selv at finde ud af, hvad en Figur bruges til - det er din opgave at vise rundt i den.

Genren 'Figur' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her

Gode råd:

- Nummerér Figurer fortløbende som de forekommer i teksten. Skeln ikke mellem forskellige typer af Figurer - brug samme nummereringssystem til dem alle.

- Check en ekstra gang at figuren indeholder de korrekte enheder - og at den er forsynet med entydigt Figurnummer og en selvforklarende Figurtekst.

- Tag læseren i hånden og vis rundt i Figuren. Brug ALDRIG "Se Figur x.", men i stedet "På Figur x kan man se....."

- Når du møder en Figur i en læst tekst, skal den også læses med. Overvej hvorfor den er medtaget - hvilket ekstra bidrag giver den til overblik og/eller forståelse af teksten.

Eksempler:

-  Figurer placeret på Bilag i et eksempel på en Biologi-Rapport om Diffusion i Agar.

- Henvisning til Figurer i et eksempel på en Biologi-Rapport om Diffusion i Agar.

.


Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½