Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Hypotese
Naturvidenskab
BGlogo

Naturvidenskab kan være teoretisk og begrebsanalyserende, men oftest vil den tage udgangspunkt i at observere på Verden. Som en central del af den Hypotetiske-Deduktive Metode ligger at have forventninger til, hvordan de eksperimenter, man laver med verden, ender. 'Hypoteser' er forventninger til, hvordan verden opfører sig. Forventningerne stammer mest fra fagenens mange teorier - dvs. deres viden om verden. Hvis man har en teori om et salts opløselighed i olie, så forventer man, at det altid gælder, at når samme salt forsøges opløst i olie, så er resultatet det samme. Derudover kan man have en forventning om, hvordan et konkret eksperiment ender. Dette afgøres ligeledes af Teorien, men er også bestemt af, hvordan eksperimentet konkret er designet. Der kan i naturvidenskaben skelnes mellem den generelle og den konkrete hypotese:

Generel Hypotese
Det er den forventning der udspringer af eksperimentets Teori - den er uafhængig af tid og sted og vil stort set altid være til stede, når man laver et eksperiment. Undtagelsen er Undersøgelser, hvor målet alene er at bestemme en værdi for et konkret apparat eller enkelte individer.
I Rapport-genren udgør Teori-afsnittet også den Generelle Hypotese, og der skal derfor ikke skrives et særligt afsnit om denne del. I nogle Rapporter er det målet alene at bekræfte en bestemt teori - og i de tilfælde er det derfor kun Teori-afsnittet (og dermed den Generelle Hypotese), der udgør eksperimentets Hypotese. Generel Hypotese kan være bestemte love, fordelinger o.l.

Konkret Hypotese
Det er den forventning, der udspringer af både Teori/Generel Hypotese samt af, hvordan det nærmere bestemt er udtænk, at forventningen skal testes. Forsøgets design indeholder, hvilke størrelser der måles på - og hvad der derved præcist er forventninger til. Det kan være at den teori, man gerne vil bekræfte, anskueliggøres via nogle trick eller mellemled. Det kan også være, at den Model, man benytter sig af som forsimpling af teorien, giver udtryk for teorien på en bestemt måde. Endelig kan det være konkrete forskelle mellem to grupperinger, det er udvalgt at sammenligne.
I Rapport-genren indeholder Udførelse-afsnittet en underdel om Konkret Hypotese. I nogle eksperimenter er formålet alene at teste generelle love, og så medtages afsnittet om Konkret Hypotese slet ikke. Konkret Hypotese kan være tal, farver, kvaliteter, kurveforløb, tabelværdier o.l.

Genren 'Hypotese' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her


Gode råd:

- I en god rapport lægger Teori-afsnittet bolden til rette for at afsnittet ender ud i at have opstillet generelle forventninger. Tilsvarende bør både Teori  og Udførelse lægge an til at blive sammenkørt til en Konkret Hypotese.

- I eksperimenter med data i form af tegninger/skitser/billeder er hypotesen altid, at det observerede forventes at være, som det er vist på Figurer i lærebøger o.l. (Faktatekst). Sørg for at Teorien indeholder en generel beskrivelse af disse Figurers indhold.

- Det meste eksperimentelle gymnasiearbejde handler om at underbygge, gentage og bekræfte kendte teorier og Modeller. I egentlig nytænkende forskning er det vigtigt, at de nye forslag/Hypoteser, man opstiller, er dristige, så de sætter den kendte viden på spil. Eksperimenter, der blot verificerer enkle hypoteser, kan give et fór entydigt billede af verden og er kun brugbare i videnskab, der er selvbekræftende.

Eksempler:

- Generel Hypotese i et Teoriafsnit i en Biologirapport om Diffusion i Agar

- Konkret Hypotese i et Udførelse-afsnit i en Biologirapport om Diffusion i Agar

.


Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½