Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Journal over laboratorieøvelse
Naturvidenskab
BGlogo

Eksperimentelt arbejde er en af Naturvidenskabens vigtige veje til viden. Oftest udføres eksperimentet kun én gang, og derfor er det afgørende til senere brug at kunne fastholde de observationer og detaljer, der sker i selve aktiviteten. Den rolle udfylder den skriftlige genre 'Journal' - den skrives først og fremmest til sig selv, men den kan sagtens være i en udvidet version, der skal være oplægget til en Rapport eller Undersøgelses-Rapport, som har andre som modtagere. En Journal kan være en aflevering i gymnasiet - med opgave om at udfylde få eller flere dele selv.

Der er ikke en egentlig formel for opbygningen af en Journal. Den indeholder altid plads til at under eksperimentet notere data og oftest også databehandling, men i mange tilfælde spiller Øvelsesvejledningen rollen som skabelon for Journalen, og så kan flere dele være forudfyldt af læreren.

En journal skrives både før, under og efter selve eksperimentet:

FØR-delen omhandler de indledende overvejelser om eksperimentet - herunder hvilken 
Teori der hører til. Ofte er der allerede skrevet en kort indledning om eksperimentets baggrund - evt skal den udfyldes ved at svare på nogle bestemte faglige spørgsmål. En anden del af FØR er, hvordan forsøget er udtænkt (fremgangsmåde, variabelkontrol og risiko).  Det kan være din opgave at udfylde Udførelse - særligt hvis det er en del af opgaven at designe eksperimentet. FØR er også at opstille eksperimentets Hypotese.
I UNDER-delen noteres Data/databehandling og evt. særlige forhold/ændringer, der indtraf under afviklingen.
I EFTER-delen laves Diskussion/verifikation - evt. med inddragelse af konkrete Fejlkilder. Som dískuterende/perspektiverende bidrag gælder det tit også om at svare på en række yderligere spørgsmål.

Hvis Journalen skal fungere som udkast til en Rapport eller Undersøgelses-Rapport, er det praktisk at skrive i en forlavet skabelon, der følger opbygningen af disse genrer. Se opbygningen af hhv. Rapport og Undersøgelses-Rapport.

I Gymnasiet skal Journaler også fungerer som et middel til, at elever kan huske eksperimentet og dets udfald, når det måske år senere er eksamenstid. Dette understreger, at en del af Journalen også består af en portion personlige noter om Eksperimentet og den sammenhæng, det bruges i.

Gode råd:

- Hvis data er skitser eller billeder, er det en god idé praktisk, når eksperimentet laves, at supplere med bilag - evt. kan bagsiden af Øvelsesvejledningen fungere som dataark. Husk allerede som forberedelse at tage højde for hvordan data skal foreviges.

- Det er ikke altid, at Eksperimentet forløber helt præcis, som Øvelsesvejledningen foreskriver - opløsninger kan være i andre koncentrationer, organerne kan stamme fra et andet model-dyr, eller apparater er udskiftet med andet, lignende udstyr. Der kan ske uheld undervejs, der evt. pga korrektion ændrer metoden. Sørg for i Journalen at notere ændringer af Materialer og Fremgangsmåde, mens eksperimentet afvikles - også så det skrives korrekt i en evt. Rapport e.l.

- Opbevar dine Journaler så du let kan finde hver enkelt af dem, når de skal bruges.

Eksempler:

-  Laboratorie-journal over et Kemi-eksperiment om Brændværdien for Kartoffelchips

- Eksempel på en skabelon for en Laboratorie-Journal - inkl. et eksempel på en Journal over et Biologieksperiment om Linjetaksering på Standeng

.


Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½