Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Populærvidenskabelig Artikel
Naturvidenskab
BGlogo

Meget naturvidenskabelig skriftlighed handler om at formidle tanker og resultater til ligesindede. I Journaler er det til sig selv og i Rapporter, Undersøgelses-Rapporter, Projektrapporter og Videnskabelig Artikler er det til andre med sammen faglige baggrund som én selv - normale, modne og interesserede mennesker. Den Populærvidenskabelig Artikel udmærker sig ved at henvende sig til et publikum der ikke kender det faglige emne helt lige så grundigt som forfatteren. Formålet er derfor oftest at oplyse læseren, men med den udfordring at man ikke kan forvente, at den, der læser, er vandt til fagudtryk, og måske ikke har rutine i at forstå naturvidenskabelig tankegang.

Populærvidenskabelig Artikler skal skrives i et dagligdagssprog, men det er naturligt, at det er nødvendigt at inddrage særlige vendinger - fx for at kunne være præcis i sine forklaringer. Derfor vil det være en central del af genren at definere de centrale fagudtryk - ikke alt for mange, men kun de vigtigste, som resten så kan forklares ud fra. Det kan evt. netop være artiklens formål at fortælle om en særlig glose.

Genren Populærvidenskabelig Artikel dækker over mange niveauer af faglig tyngde. I den lette ende findes artikler i tidsskrifter som Illustreret Videnskab, der i høj grad mest har til formål at være underholdende, men dog stadig bør opfattes som naturvidenskabelige i forhold til objektivitet og andre dyder. Som kontrast udgiver mange forskningsinstitutioner jævnligt materiale, der fortæller om deres egne forskeres resultater og emneoverblik i en stærkt faglig kontekst. Et eksempel på dette er Aktuel Naturvidenskab, der udgives af Aarhus Universitet for at oplyse gymnasier o.l. Når der inddrages naturvidenskabeligt indhold i avisartikler mm., gør det dem ikke til naturvidenskabelige genrer. Sådanne tekster skal derfor læses med de metoder, der gælder i Dansk, Samfundsfag e.l.


Lige som ved alle andre naturvidenskabelige tekster skal Populærvidenskabelige tekster læses med den antagelse, at de følger naturvidenskabens dyder om objektivitet og skarphed. En analyse af teksten vil derfor skulle laves som med de andre naturvidenskabelige genrer. Læs om naturvidenskabelig tekstanalyse i linket her.

Gode råd:


- Vær opmærksom på om en given tekst faktisk er en naturvidenskabelig genre - eller om den skal behandles med et andet fags metoder. Det gælder også, hvis forfatterne giver udtryk for personlige meninger.

- Hold øje med om artiklen bliver for upræcis i sproget - der findes gode og dårlige Populærvidenskabelige Artikler.

- Når du selv skal forfatte en Populærvidenskabelig Artikel, er det vigtigt at have for øje, hvem målgruppen er. Alt efter faglighedens tyngde skal de lægges særlige kræfter i at forklare i et sprog, der kan forstås ud fra læserens baggrund.

Eksempler:

- Artikel i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab om "Vand som Brændstof"

- Artikel i tidskriftet Illustreret Videnskab om "Sådan opstår Jordskælv"Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½