Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Undersøgelse
Naturvidenskab
BGlogo

Genren Undersøgelse dækker over den måde, man afrapporterer eksperimentelt arbejde, når der ikke er tale om undersøgelser af en model, hvor resultatet skal overføres til en mere generel sammenhæng.

Når formålet alene er, at bestemme værdier for specifikke apparater eller måle et individs tal, kan der ikke være nogle generelle forventninger til resultatet. Det samme gælder ved mange Feltundersøgelser. Det giver ikke mening at forvente en helt bestemt effekt af en mikrobølgeovn, og pga biologisk variation er det heller ikke muligt at forudsige, hvad en persons præcise puls eller blodtryk er. Første gang nogen måler på en gruppe, er der heller ikke en baggrund for at forudsige gruppens gennemsnitlige værdier. Man kan altså i de nævnte eksperimenter ikke opstille en konkret hypotese for, hvad resultatet bliver - og derfor skal en Undersøgelses-Rapport skrives lidt anderledes end en Rapport - men der er meget stor lighed og overskrifterne på afsnittene er de samme:

Formål
Teori
Udførelse
Fejlkilder og Usikkerhed
Diskussion
Opsummering

Se siderne om genren Rapport og for viden om de enkelte afsnit - brug også link i listen ovenfor. Forskellene til en Undersøgelse er blot i underdelene Udførelse og Diskussion:

- I Udførelse er den underdel, der kaldes Konkret Hypotese er udeladt.
- I Diskussion indeholder underdelen Resultatvurdering ikke overvejelser om hypotesens lighed med resultaterne. I stedet diskuteres der ud fra Fejlkilder og Usikkerheder præcision og brugbarhed af Resultaterne. Perspektiveringen bliver så ikke at sætte eksperimentets model ind i større sammenhæng, og i stedet kan den så pege på Teoriens plads i den praktiske verden.

Formålet med Undersøgelsen er sjældent kun at måle de konkrete værdier men har undervisningsmæssigt det mål at træne og afprøve noget teori. Dette kan i en Undersøgelse godt medtages i afsnittet Formål.

Der er en uskarp grænse mellem Rapport-genren og Undersøgelser. Hvis der som hypotese for måling på individer bruges kendte gennemsnitsværdier for befolkningen/gruppen eller én mikrobølgeovn skal repræsentere alle elektriske apparater, er det en (grov) forsimpling, men resultaterne skal så formidles som en Rapport. Ligeledes kan meget kvalitative undersøgelser godt skabe hypoteser, om at en måling vil være større eller mindre end andre, og så kan det opstilles som Rapport. Når man kan sammenligne med en tabelværdi eller et apparats oplyste værdi, skal der altid skrives som Rapport.

Genren 'Undersøgelse' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her


Gode råd:

- Vær meget sikker på at der ikke er en mulig, konkret forventning til eksperimentet - spørg læreren inden du begynder at opstille som en Undersøgelse.

- I denne genre vil der ofte være meget fokus på eksperimentets Teori og dets Databehandling - brug særligt kræfter her.

Eksempler:


Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½