Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Videnskabelig Artikel
Naturvidenskab
BGlogo

Den Videnskabelige Artikel er i naturvidenskab en genre, hvor videnskabsfolk formidler deres eksperimenter og tanker til først og fremmest hinanden - og så også til andre ligesindede og interesserede. Artiklen kan være teoretisk om et emne, og den kan også være en opsamling (Review) på hiditidig viden på et særområde. I naturvidenskab er indholdet dog oftest med eksperimentel baggrund, og opbygningen minder så meget om den, der ses i genren Rapport:

Abstract
Introduction
Methods
Results
Discussion
References
Acknowledgement

Abstract er en udvidet Opsummering (Står enten første eller sidst) og har til formål, at man her hurtigt kan danne et overblik - om artiklen er relevant og værd at læse videre i. Kaldes også Summary

Introduction svarer til Rapport-afsnittet Teori - med den tilføjelse at der ofte er meget vægt på at forholde sagen til eget og andres tidligere arbejde med den. Der er ikke altid en særskilt overskrift for afsnittet.

Methods indeholder Udførelse af eksperimentet - vel og mærke kun en kortfattet Fremgangsmåde (hverken Materialeliste, Risikovurdering eller Konkret Hypotese).

Results er kun de opnåede resultater - hvis det er relevant også data, men oftest kun figurer, der viser de oversatte sammenhænge.

Discussion - her vurderes resultaterne (Fejlkilder o.l. er kun i spil, hvis de spillede en afgørende rolle) - til slut peges frem i mod kommende arbejde med sagen. Afsnittet kan følges op af en Konklusion, men det er ikke et krav - ofte afsluttes med åbne spørgsmål.

References - Citerede kilder (inkl. særligt ens egne) opstilles så det er gennemskueligt, hvor anden viden kommer fra.

Acknowledgement - fordi forskeres resultater ofte er financierede af andre, takker man her økonomiske bidragsydere sammen med anden hjælp.

Forfatterne til artiklen er oftest opstillede, så førstenævnte er den, der praktisk har udført eksperimentet, mens den sidstnævnte er den gamle nestor.

Hvis den videnskabelige artikel er teoretisk eller opsamlende er der ikke en særlig formel for opstillingen af den. Den skal så behandles lige som en faktatekst/lærebog.

Genren Videnskabelig Artikel er meget præget af forlagenes økonomiske interesse i at komprimere tekster mest muligt. Dyderne Kortfattethed og Præcision er derfor meget fremtrædende i denne genre - og det er særligt vigtigt, at der er en rød tråd, og at læserens overblik fastholdes med korrekte figurhenvisninger osv.

Kendte Videnskabelige Tidskrifter er Nature, Science, Lancet, Cell,.... Der kan også optræde naturvidenskabeligt indhold i andre artikler. Nogle (fx avisartikler) er ikke naturvidenskabelige genrer og skal i stedet behandles/læses/analyseres med metoder fra Dansk og/eller Samfundsfag. Populærvidenskabelige artikler er en naturvidenskabelig genre, hvor modtageren er ikke-videnskabelige folk - eksempler på det er Aktuel Naturvidenskab, Illustreret Videnskab o.l. Denne genre skal til faglig brug i større eller mindre grad vurderes for objektivtitet og troværdighed - læs mere om læsning af Naturvidenskabelige tekster i linket her. Læs mere om Populærvidenskabelige Artikler via linket her.Gode råd:

- Når man skal læse en Videnskabelig Artikel, er det smart at starte med Abstract for at få overblik. Ved at opbygningen altid følger samme form, er det muligt at læse resten i den rækkefølge, der passer én, men der er selvfølgelig en rød tråd via opbygningen.

- Når man selv skal skrive en Videnskabelig Artikel, skal man være forberedt på, at der går meget energi og tid på at forkorte teksten mest muligt. Start med at skrive det hele og kog det så ind af mange gange - få andre til at læse korrektur og foreslå præciseringer løbende undervejs.

Eksempler:

- Et eksempel på et Abstract i en videnskabelig artikel i tidskriftet Nature

- Eksempel på Videnskabelig Artikel i tidskriftet Journal of Applied Ecology

- To eksempler på Videnskabelige Artikler fra tidskriftet Ugeskrift for Læger


Tilbage til toppen af sidenTilbage til NaturvidenskabTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½