Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Hypotese
Samfundsfag
BGlogo

En 'hypotese' er en antagelse eller en foreslået forklaring på et fænomen. En hypotese er en påstand, som vi ikke nødvendigvis ved, om er sand, selv om man i praksis vil/kan forsøge at begrunde dens gyldighed. Man kan også sige, at en hypotese er en begrundet formodning. Hypoteser er aldrig spørgsmål men vil som oftest fremstå som værende forholdsvis korte forklaringer på et givent fænomen.

Ifølge de faglige mål skal man kunne ”formulere … operationaliserbare hypoteser”. Det betyder i praksis, at man i de skriftlige studentereksamensopgaver i samfundsfag kan blive bedt om selv at udarbejde hypoteser. Dette kan som udgangspunkt antage to synsvinkler. Der kan enten være tale om, at der skal opstilles hypoteser, der kan forklare nogle af de tendenser, der er vist i en tekst, tabel eller figur, eller der kan være tale om, at man skal udarbejde hypoteser om hvilke fremtidige konsekvenser, tendenserne i en given tekst, tabel eller figur kan have. Der vil som oftest blive stillet krav til, at eleverne udover selve hypotesen udarbejder en faglig begrundelse herfor. Den gode besvarelse vil derefter indeholde en klar og tydelig hypotese, som oftest vil kunne skrives i én eller ganske få sætninger, samt en herfra adskilt faglig Argumentation

Genren 'Hypotese' optræder også i andre fag (Naturvidenskab, og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her


Gode råd:

Inddrag  tabel, figur eller teksten men uden blot at gengive, hvad den viser - brug den som et grundlag for at opstille hypotesen.

Der skal være tydelig forskel i teksten på selve Hypotesen og den Argumentation den bygger på.

Eksempler:

- På grundlag af Danmarks placering i figur 1 og figur 2: Opstil tre hypoteser om konsekvenserne for Danmarks konkurrenceevne. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse.

- Opstil tre hypoteser, der kan forklare mønstrene i tabel 1 og 2. Hver af hypoteserne skal understøttes af en faglig begrundelse

Tilbage til toppen af sidenTilbage til SamfundsfagTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½