Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Sammenligning
Samfundsfag
BGlogo

En sammenligning er en parallelisering af to eller flere synspunkter eller holdninger, hvor ligheder og forskelle opstilles over for hinanden.

Sammenlign anvendes i den skriftlige studentereksamen som første spørgsmål i den valgfrie del og er dermed indgangen til den valgfrie dels problemstilling. Ifølge lærerplanen indgår:

– evnen til at kunne dokumentere faglige sammenhænge vha. materiale og supplere ved brug af hjælpemidler

– anvendelse af teorier til forklaring af faglige sammenhænge og udviklingstendenser

Sammenligningen vil tage udgangspunkt i et antal tekstbilag – typisk to eller tre og vil have et fokus, som fremgår af opgaveformuleringen - det er evnen til at lave en fokuseret faglig bearbejdelse af tekstmaterialet i relation hertil, som er afgørende. Det er således et krav, at der systematisk kan fremhæves ligheder og forskelle i materialet ved brug af faglig viden i form af begreber og/eller teorier. Faglige begreber og/eller teorier kan anvendes til at strukturere besvarelsen og til karakteristik af synspunkter og argumentation.

Sammenligningen er ikke normativ eller diskuterende.

Der er to afgørende kvalitetskriterier:

At fremstillingen fokuserer på de elementer i materialet, der spørges ind til.

Og at fremstillingen er struktureret, så at såvel forskelle som ligheder fremstår tydeligt.

Genren 'Sammenligning' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle herGode råd:

- Sørg for at sammenligningen giver et sammenfattende svar på spørgsmålet.

- Tag udgangspunkt i problemstillingen og relevante faglige begreber og/eller teorier - og strukturer i relation til dem sammenligningen af bilagene. Eller:
Tag udgangspunkt i et af bilagene og relater faglig viden og øvrige bilag hertil (afhængig af opgaveformuleringen).

- Lav en tydelig struktur i sammenligningen.

Eksempler:

- Sammenlign de synspunkter på forholdet mellem kultur og konflikt, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.

- Sammenlign de opfattelser af Danmarks konkurrenceevne, der kommer til udtryk i bilag C1, C2 og C3.


Tilbage til toppen af sidenTilbage til SamfundsfagTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½