Bjerringbro Gymnasium - Genrekatalog - oversigt og vejledning om tekster, opgavetyper og skrivehandlinger brugt i undervisningen i gymnasiet
Undersøgelse
Samfundsfag
BGlogo

En 'undersøgelse' er en nuanceret bearbejdning af et talmateriale og har til mål at give en klar fortolkning af hvad tallene viser. Den består derfor først af talbearbejdning/statistik og derefter en oversættelse af, hvad resultatet viser.

'Undersøg' anvendes i den skriftlige studentereksamen som første spørgsmål i den valgfrie del, og er dermed indgangen til den valgfrie dels problemstilling. Ifølge læreplanen indgår;

– evne til at kunne dokumentere faglige sammenhænge vha. materiale og supplere ved brug af hjælpemidler

– færdigheder i at bearbejde et talmateriale og dermed påvise faglige sammenhænge og udviklingstendenser

Undersøgelsen vil typisk tage udgangspunkt i et statistisk materiale eller et krav om at efterprøve et tekstuddrags påstand eller synspunkt vha. et statistisk materiale. Der er således krav om en fokuseret faglig besvarelse med dokumentation for en udvikling eller en faglig sammenhæng. Bearbejdelsen af det statistiske materiale skal gennemføres så der vises overblik og forståelse for sammenhænge i det udleverede statistiske materiale. Det sker typisk ved at sammenholde de oplysninger man får i materialet.

Det er et krav, at besvarelsen forholder sig fokuseret til opgaveformuleringen. Da der ofte er tale om opgaver med et tilhørende statistisk materiale er det fortrinsvis en prøve i faglige færdigheder.  Der skal således vises evne til at bearbejde et materiale fokuseret og fagligt. Faglig viden vil her være en hjælp til at disponere besvarelsen og den faglige viden vil fremstå indirekte i behandlingen og disponeringen af besvarelsen. En undersøgelse indeholder sjældent en anvendelse af teorier, men ofte en anvendelse af metode og begreber.

Undersøgelsen skal rumme en sammenfatning, der besvarer det stillede spørgsmål i opgaveformuleringen, og som viser evne til at udlede det centrale i materialet.

Der er to afgørende kvalitetskriterier:

At opgavebesvarelsen når frem til et egentligt svar –  fx: ”danskernes forhold til arbejde er karakteriseret af følgende hovedtræk:….”

At udnyttelsen af materialet er styret af faglig viden om forskellige oplysningers relevans og at nedslagene i materialet sker præcist i forhold til sammenfatningerne.

Genren 'Undersøgelse' optræder også i andre fag og kan derfor blandes sammen med disse - læs om ligheder og forskelle her


Gode råd:

- Vær klar i spyttet mht. dokumentationen der ligger bag svaret på undersøgelsen. Vælg kritisk og præcist ud, hvor i materialet pointerne kan udledes.

- I en samlet Undersøgelse hænger de enkelte dele sammen og bygger på hinanden i en logisk rækkefølge. Sørg for at delene er i overensstemmelse med hinanden, samt at det er tydeligt, hvad der hentes ind fra de andre dele undervejs.

Eksempler:

- Undersøg, i hvor høj grad danskerne (bilag A2) er enige i Dansk Folkepartis udenrigspolitiske synspunkter, som de kommer til udtryk i bilag A1.

- Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 kan udledes om danskernes arbejde og deres forhold til arbejde.


Tilbage til toppen af sidenTilbage til SamfundsfagTilbage til Forsiden (Fag og Alle genrer)
Bjerringbro Gymnasium ½